Členství v OS ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Členská základna sdružení je velmi důležitá, je znamením, že naše poslání a cíle nejsou jen izolovanou aktivitou několika jedinců, ale že jsou vnímány širokou veřejností jako přínosné a potřebné. Nezanedbatelná je také podpora členů formou pravidelného ročního členského příspěveku, účasti na valné hromadě i jakékoliv dobrovolné pomoci.

Vztah člena ke sdružení:

- souhlasí s programovým prohlášením

- vyplní přihlášku a odešle ji do sídla sdružení na adrese Voršilská 5, Praha 1, 110 00

- ročně zaplatí členský příspěvek ve výši 200 Kč.

- může se podílet na práci sdružení v různých oblastech, podle svých možností a potřeb sdružení

Vztah sdružení ke členu:

- jednou ročně dostává člen zprávu o dění ve sdružení a poděkování za podporu jeho činnosti

- je zván na valnou hromadu sdružení

- má hlasovací právo při důležitých rozhodnutích valné hromady