Firemní sponzoring

Financování naší pestré a rozsáhlé činnosti je každoročně velmi náročné. Podílejí se na něm státní, krajské, městské i obecní úřady, nadace, organizace i jednotlivci. Pokud vás naše poslání a práce zaujaly a rádi byste ji podpořili, můžete tak učinit prostřednictvím finančního sponzorského daru.

Na vaši žádost vyhotovíme a zašleme vám smlouvu o finančním daru.

K příjmu finančních darů slouží účet u ČSOB:  194498010/0300