Odborné sociální poradenství

  • pomoc při řešení obtížných životních situací, zvláště jsou-li spojeny s neplánovaným těhotenstvím
  • sociálně právní poradenství
  • pomoc se zjišťováním nároků na dávky státní sociální péče
  • pomoc při podávání návrhů na určení výživného
  • pomoc při hledání náhradního bydlení
  • problematika určení otcovství, náhradní rodinné péče
  • problematika partnerských a manželských vztahů a krizí, rozvodu
  • podpora a doprovázení v složitých osobních situacích
  • poskytnutí kontaktů a informací
  • plánované rodičovství
  • těhotenství, porod a péče o dítě