Odborné sociální poradenství

 • pomoc při řešení obtížných životních situací, zvláště jsou-li spojeny s neplánovaným těhotenstvím
 • sociálně právní poradenství
 • pomoc se zjišťováním nároků na dávky státní sociální péče
 • pomoc při podávání návrhů na určení výživného
 • pomoc při hledání náhradního bydlení
 • problematika určení otcovství, náhradní rodinné péče
 • problematika partnerských a manželských vztahů a krizí, rozvodu
 • podpora a doprovázení v složitých osobních situacích
 • poskytnutí kontaktů a informací
 • plánované rodičovství
 • těhotenství, porod a péče o dítě