Materiální pomoc

Vzhledem k ukončení činnosti Poradny byla i tato služba ukončena. V případě potřeby můžete využít služby ošacovacího centra Českého červeného kříže.