Jak nám můžete pomoci

1. Členství v Občanském sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

2. Firemní sponzoring

3. Finanční podpora fyzických osob

4. Nefinanční podpora

více viz podnabídka v levém Menu

Děkujeme za Vaši pomoc a štědrost