Informace o nás

Poradna pro ženy a dívky v Č. Budějovicích vznikla v roce 2005 jako jedna ze čtrnácti obdobných poraden v ČR, které provozuje Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky www.poradnaprozeny.eu . Samotné sdružení bylo zaregistrováno v roce 1990 a svou prací navázalo na zkušenosti zahraničních organizací jako doplněk státního sociálního systému.

Dne 23.11.2007 rozhodl Magistrát hlavního města Prahy o registraci sociálních služeb sdružení pod č.j. 274595/07.
Sdružení má zaregistrovány následující druhy služeb: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ; TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Posláním občanského sdružení a jím zřízených poraden je nabídnout pomocnou ruku ženám a dívkám, které se ocitly v tíživé životní situaci, těhotným ženám, které byly zaskočeny neplánovaným těhotenstvím, budoucím maminkám, svobodným a osamělým matkám, neúplným rodinám a rodinám sociálně potřebným.

Stále častěji se na poradnu obrací také ženy s problematikou partnerských vztahů (předmanželských či manželských), výchovy dětí, domácího násilí, alkoholismu, drogové závislosti, ztráty zaměstnání , bydlení, zadluženosti, s problémy psychického rázu apod.

V takovémto případě poradna plní funkci kontaktního zařízení, kde klienti dostanou nejen informace, rady či podporu, ale i kontakty na ověřené odborníky a jiná specializovaná zařízení a pomáhající organizace.

Kde všude můžete nalézt Poradny pro ženy a dívky?

Kontakty na jednotlivé poradny si můžete otevřít zde: Seznam poraden..doc