Světový týden respektu k porodu v Č. Budějovicích 21. a 22.5. 2011

17.05.2011 09:53

Světový týden respektu k porodu - sobota 21.5. a neděle 22.5. 2011, program ke ztaženízde: Světový týden respektu k porodu.pdf (775,3 kB)

Pořádá Pansofie Č. Budějovice, vstupné 70,- Kč/1 přednáška, 250,- Kč/1 den

Zpět